Křečové žíly Vlašim

sonda3

ClariVein©


V roce 2010 bylo vyvinuto v USA nové zařízení ( Clarivein, Madison, CT,USA), využívající kombinace mechanického narušení vnitřní výstelky cévní stěny se sklerotizací pěnou. Zařízení se používá obdobně jako endovenózní laser či radiofrekvenční sonda k uzavření poškozeného povrchního žilního kmene.

Punkčně se zavede vodič do ošetřované žíly pod kontrolou ultrazvuku. Katetr je napojen na elektromotor, který jím po zapojení otáčí rychlostí 3500 otáček/min. Kontaktem cévní stěny s rotujícím vodičem dochází k narušení vnitřní výstelky. Její destrukce je dokončena chemicky za současné aplikace sklerotizační látky do blízkosti rotujícího katetru. Po výkonu se končetina zabandážuje elastickými obinadly nebo stáhne elastickou punčochou. Ošetřená žíla splaskne, stěny se slepí k sobě a po několika týdnech se přemění ve vazivový pruh.

Výhodou této metody je punkční přístup, lokální umrtvení pouze v místě vpichu, bezbolestnost. Odpadá nutnost napouštění okolí ošetřované žíly anestetikem, jako se to provádí u endovaksulárního laseru či radiofrekvenční sondy. Odpadá také možnost poškození okolních struktur teplem, včetně popálení kůže.

sonda Výhody metody ClariVein:
 • Bezbolestnost
 • Lokální znecitlivění pouze v místě vpichu pro zavedení katatru
 • Nulové poškození okolních struktur
 • Spolehlivost
 • Ošetření žilního kmene během cca 5 minut
 • Minimální omezení po výkonu

Metodu nelze použít po zánětech povrchových žilních kmenů (flebitidě velké a malé sapheny).

Křečové žíly operuji již více než 22 let. Vyzkoušel jsem bez nadsázky všechny dostupné metody. Kdybych se měl dnes rozhodnout, kterou medou zvolit, neváhal bych dát přenost ClariVein.

sonda2

Radiofrekvenční ablace křečových žil


Naše pracoviště používá k odstranění křečových žil novou minimálně zatěžující metodu - Celon – bipolární radiofrekvenčně indukovaná termoterapie (RFITT). Jde o techniku uzavření poškozeného žilního kmene působením tepla indukovaného radiofrekvenční sondou.

Výhody metody Celon:
 • vlastní ošetření trvá méně než 2 minuty
 • ošetření v místním znecitlivění bez nutnosti celkové anestézie
 • Snadná regulace množství aplikované energie
 • rovnoměrné rozložení energie, přesnější než endovaskulární laser
 • rychlá rekonvalescence, chůze možná hned po zákroku
 • návrat k běžné činnosti během několika dnů
Jak funguje RFITT?sonda

Při operaci křečových žil je u většiny pacientů potřeba vyřadit z oběhu poškozený povrchní žilní kmen. Důvodem jsou nefunkční žilní chlopně, které propouští krev zpět směrem ke kotníku a jsou příčinou většiny problémů s křečovými žilami.

U klasické operace se celý kmen vytrhne zavedením ocelového nebo umělohmotného vodiče s olivkou na konci. Moderní miniinvazivní metody kmen ponechávají na místě, ale pouze ho vyřadí z funkce.

Radiofrekvenční sonda pracuje na principu vysokofrekvenčních elektromagnetických vln, obdobně jako mikrovlnná trouba. Z pracovního konce je vyzařována energie, která ohřeje cévní stěnu na 60-80 °C. Docílí se tím jejího smrštění a zatavení. Nízká pracovní teplota zabraňuje poškození okolního podkoží a kůže. O účinku na tkáně se operatér informuje akustickým signálem, který přístroj vysílá. Je-li céva zatavena, tón se změní a sondu je možné posunout dále. Celá procedura trvá necelé dvě minuty. Tepelná energie je díky charakteru elektrody distribuována rovnoměrně na celou stěnu cévy. V pooperačním období pak dojde k jejímu zániku a změně ve vazivový pruh

sonda

Dovolujeme si Vám představit nejšetrnější metodu k odstranění křečových žil současnosti: ClariVein rychlé a elegantní odstranění hlavního žilního kmene bez jakéhokoli rizika poranění okolních struktur.

Děkujeme za návštěvu | www.krecovezily.com | www.larvy.cz |kliniksono | © Novotný 2014